CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT

Nguyễn Tiến Ngọc

Điện thoại: 0355986928

Email: TECHNICAL3@VIETSUNLOGISTIC.COM

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Website: vietsunlogistic.com

LÀ CÔNG TY CÓ NHIỀU NĂM TRONG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ TÀU.

CHUYÊN KHAI THÁC TUYẾN NỘI ĐỊA BẮC-TRUNG -NAM

LOẠI TÀU KHAI THÁC, TÀU CONTAINER 

Danh sách công việc đăng tuyển

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo