Tin tuyển dụng thuyền viên Vị trí khác

HOÀNG DƯƠNG TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE, Vị trí khác

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thợ điện, Đại phó hạng 1, Máy 2 hạng 1, Thợ máy, Máy 3, Vị trí khác

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

AN BÌNH TUYỂN DỤNG CHO TÀU OIL/CHEMICAL 1.3V

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Vị trí khác, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CARPENTER CHO TÀU HÀNG 7V5 - ĐI MIX

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Vị trí khác, Thủy thủ

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO CHỦ TÀU CHÂU ÂU TUYẾN WW

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ điện, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 3.5 VẠN TUYẾN WW

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Vị trí khác

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 4.5 VẠN, ĐI MIX. CHỦ CHINA, TUYẾN WORLDWIDE

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Vị trí khác, Thủy thủy trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU MIX 8V5

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 3, Máy 4, Vị trí khác, Thủy thủ

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

ĐP Marine cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Thợ điện, Thợ máy, Vị trí khác

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Công ty VINIC cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thợ máy, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

GPM CẦN TUYỂN CÁC CHỨC DANH

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 2 hạng 2, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TPL SHIPPING cần tuyển gấp các chức đanh dự kiến nhập tàu đầu - giữa T7.2O22

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 4, Vị trí khác, Thợ cả

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TÀU OIL/CHEMICAL DWT 1V3, YEAR 2009, CHỦ TÀU VN CẦN TUYỂN

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TUYỂN DỤNG TIẾP VIÊN TÀU CAO TỐC MAI LINH EXPRESS (CẦN THƠ – CÔN ĐẢO)

ĐĐ: Thành phố Cần Thơ

Chức danh: Vị trí khác

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

TÀU DẦU/HÓA CHẤT 1V3 CHẠY ĐNA TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy 4, Thợ điện, Thủy thủ, Thợ máy, Thợ cả, Vị trí khác, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 3, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 3, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Thợ máy, Máy 4, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Phục vụ viên, Bếp trưởng, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo