Tin tuyển dụng thuyền viên Phục vụ viên

NST MARINES TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Bếp trưởng, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

PCF sơ tuyển các chức danh cho đối tác của công ty

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Phó 3, Máy trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Thợ máy, Máy 3, Máy 4, Máy 2 hạng 1, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ISEA MARINE TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO NHIỀU SIZE TÀU - ĐI MIX

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2V2 - CHỦ VIỆT - TUYẾN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Tập đoàn Hoành Sơn cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Thủy thủ, Thợ điện, Phục vụ viên

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ĐP MARINE TIẾP TỤC TUYỂN CHÚC CÁC CHỨC DANH

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ điện, Thợ cả, Thủy thủ, Thợ máy, Thủy thủ thực tập OSD, Thợ máy thực tập OSE, Bếp trưởng, Phục vụ viên

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TUYỂN DỤNG CHO KHỐI TÀU DẦU HÓA CHẤT CHẠY W.W SIZE 2V

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 3, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Thợ điện, Thủy thủy trưởng, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thợ máy, Thợ cả, Bếp trưởng, Phục vụ viên

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

SMR-BBC TUYỂN DỤNG NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU 6V4 ĐÓNG 2020

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Thủy thủ, Thợ máy, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TÀU 20 VẠN TUYỂN FULL THUYỀN BỘ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Bếp trưởng, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 3, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 3, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Thợ máy, Máy 4, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Phục vụ viên, Bếp trưởng, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

CÔNG TY HOÀNG PHÁT TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO THÁNG 10

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 3, Máy trưởng hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ cả, Thợ máy, Thủy thủ, Thợ điện, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

JOB NGẮN HẠN - JOB NGẮN HẠN - JOB NGẮN HẠN !

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thủy thủ thực tập OSD, Thợ máy thực tập OSE, Bếp trưởng, Phục vụ viên

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm Dưới 6 tháng

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG THÁNG 6????????????

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Bếp trưởng, Phục vụ viên, Thuyền trưởng hạng 1

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Công ty Cp Dịch vụ Hàng hải Nhật Việt cần tuyển full các chức danh cho đội tàu Công ty quản lý trong tháng 6.2021 cụ thể như sau;

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên, Vị trí khác

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Công ty ITC hải phòng : Tuyển Full thuyền bộ tàu 8500 DWT

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Công ty ISM Việt Nam cần tuyển thuyền viên cho 7 tàu trong tháng 5 , Full thuyền bộ và mix Trung Quố

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Máy 2 hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Phục vụ viên, Bếp trưởng, Thủy thủy trưởng

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo