Tin tuyển dụng thuyền viên Thuyền trưởng hạng 3

JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 3, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 3, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Thợ máy, Máy 4, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Phục vụ viên, Bếp trưởng, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Cần gấp toàn bộ chức danh

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 3, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng

từ 10tr-130tr

KN: Không yêu cầu

3' ĐĂNG KÝ NHẬN TÀU NHƯ Ý

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 3, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 2, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm Chưa có

TUYỂN DỤNG FULL CÁC CHỨC DANH

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 3, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên

THỎA THUẬN

KN: Kinh nghiệm Dưới 6 tháng

Tuyển dụng thuyền viên tàu lai

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 3, Máy 2 hạng 3, Thợ máy, Bếp trưởng

1.000 USD

KN: Không yêu cầu

Capt, C.O, E.O, D.O tàu 3k2

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 2, Phó 2, Máy 3

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo