Tin tuyển dụng thuyền viên Đại phó hạng 3

TUYỂN DỤNG ĐẠI PHÓ TÀU CAO TỐC MAI LINH EXPRESS (CẦN THƠ – CÔN ĐẢO)

ĐĐ: Thành phố Cần Thơ

Chức danh: Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 3 năm

JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 3, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 3, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Thợ máy, Máy 4, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Phục vụ viên, Bếp trưởng, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Cần gấp toàn bộ chức danh

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 3, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng

từ 10tr-130tr

KN: Không yêu cầu

3' ĐĂNG KÝ NHẬN TÀU NHƯ Ý

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 3, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 2, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm Chưa có

CÔNG TY NHÂN LỰC HÀNG HẢI VMM MARINES

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Máy 4, Thợ cả, Thợ máy

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Công ty hàng hải Hải Dương

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 3

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

TUYỂN DỤNG FULL CÁC CHỨC DANH

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 3, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên

THỎA THUẬN

KN: Kinh nghiệm Dưới 6 tháng

Tuyển dụng thuyền viên tàu lai

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 3, Máy 2 hạng 3, Thợ máy, Bếp trưởng

1.000 USD

KN: Không yêu cầu

Tuyển Dụng Thuyền Viên Cho Khối Tàu Lai 09/2021, Làm Việc Tại BẠC LIÊU

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3

25,000,000(VND)

KN: Không yêu cầu

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo