Tin tuyển dụng thuyền viên Máy 2 hạng 3

JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 3, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 3, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Thợ máy, Máy 4, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Phục vụ viên, Bếp trưởng, Vị trí khác

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Cần gấp toàn bộ chức danh

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 3, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng

từ 10tr-130tr

KN: Không yêu cầu

TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH THÁNG 3.2021

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Máy 4, Thợ cả, Thợ điện, Bếp trưởng, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm Dưới 6 tháng

PACIFIC MARINE tuyển các chức danh cho các tàu đánh thuê từ 1v đến 6v

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

CÔNG TY NHÂN LỰC HÀNG HẢI VMM MARINES

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 2 hạng 3, Máy 3, Máy 4, Thợ cả, Thợ máy

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

TUYỂN DỤNG FULL CÁC CHỨC DANH

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Đại phó hạng 3, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 3, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Máy kiêm điện, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên

THỎA THUẬN

KN: Kinh nghiệm Dưới 6 tháng

Tuyển dụng thuyền viên tàu lai

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 3, Đại phó hạng 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 3, Máy 2 hạng 3, Thợ máy, Bếp trưởng

1.000 USD

KN: Không yêu cầu

02 PHÓ 2, 02 MÁY 3, 02 THỢ ĐIỆN CHO CÁC TÀU TRỌNG TẢI 3500 TẤN CHẠY TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

ĐĐ: Thành phố Hồ Chí Minh

Chức danh: Phó 2, Máy 2 hạng 3, Thợ điện

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo