Tin tuyển dụng thuyền viên Thợ máy thực tập OSE

VTB Thăng Long tuyển dụng

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thợ máy thực tập OSE, Thủy thủ thực tập OSD

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

PVT Logistics tuyển dụng thuyền viên thay ca các tháng cuối năm 2023

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 3, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 4, Thợ máy, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thợ máy thực tập OSE

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Cty TNHH vận tải biển LK

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE, Thủy thủ thực tập OSD, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ITC Tuyển gấp full thuyền bộ 2 tàu dầu 1,6V và 4V chạy quốc tế

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Công ty TNHH VTB Sao Phương Đông tuyển dụng

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thợ điện, Thủy thủ thực tập OSD, Thợ máy thực tập OSE

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Job chủ tàu Việt & đánh thuê ( H1 + H2 ) cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE, Thủy thủ thực tập OSD

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

HP MARINE TUYỂN DỤNG CHO TÀU BULK, CONTAINER 5 - 7 VẠN TẤN

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

ISEA MARINE TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO NHIỀU SIZE TÀU - ĐI MIX

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN THỊNH VƯỢNG TOÀN CẦU

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Thợ cả, Máy 3, Thợ máy thực tập OSE, Thủy thủ thực tập OSD, Phó 3, Máy 4

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

SCC TUYỂN DỤNG GẤP CÁC CHỨC DANH NHẬP TÀU THÁNG 11/2022

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ĐP MARINE TIẾP TỤC TUYỂN CHÚC CÁC CHỨC DANH

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ điện, Thợ cả, Thủy thủ, Thợ máy, Thủy thủ thực tập OSD, Thợ máy thực tập OSE, Bếp trưởng, Phục vụ viên

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

VTB THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ VN TUYỂN DỤNG CHO TÀU 3V2 VÀ 18V

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Máy 2 hạng 1, Phó 3, Máy 4, Bếp trưởng, Thủy thủy trưởng, Thợ cả, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thợ máy thực tập OSE, Thợ máy

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Tuyển dụng cho job ngắn hạn 3 ngày

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ISM TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Tàu biển 2k nội địa tuyển thuyền viên ngày nhập tàu ngày 15/07/2022

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE, Thủy thủ thực tập OSD, Bếp trưởng

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm Chưa có

CÔNG TY HÀNG HẢI HƯNG PHÁT CẦN TUYỂN FULL THUYỀN BỘ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

register-ship-box-img
Gọi ngay: 077.225.0994
SMS: 077.225.0994 Chat Zalo