Tin tuyển dụng thuyền viên Thợ cả

Công ty VShip Vietnam. Cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thợ cả, Phó 3, Máy 4, Phó 2, Máy 3

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ HÀNG HẢI THÁI BÌNH DƯƠNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ điện, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Sao Phương Đông tuyển dụng

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ điện, Thủy thủy trưởng, Thợ máy, Thợ cả, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI HOÀNG DƯƠNG TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 3, Thợ cả, Thợ máy, Thủy thủy trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Cty Thuận Buồm Xuôi Gió tuyển dụng

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Máy 4, Máy 2 hạng 1, Thợ điện, Thợ cả, Thủy thủy trưởng

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

CÔNG TY TNHH DV VÀ TMVT AN HẢI TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Máy 3, Máy 4, Thợ cả

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ITC Tuyển gấp full thuyền bộ 2 tàu dầu 1,6V và 4V chạy quốc tế

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Thợ điện, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

ĐP Marine cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ điện, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CT CP TM & DV VTB Phía Bắc NST marines cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 4, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Thợ cả, Thợ điện, Máy trưởng hạng 2

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

C.TY THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ CẦN CÁC CHỨC DANH SAU CHO TÀU 3v5

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Thợ cả

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TÀU OIL TALKER 11V ĐÓNG 2007 TUYỂN FULL THUYỀN BỘ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ĐP MARINE CẦN TUYỂN

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thợ điện, Thợ cả

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

BBC-SMR MARINE TUYỂN DỤNG CHO TÀU 5 - 8 VẠN CHỦ TRUNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

DMS TUYỂN DỤNG CHO TÀU 3V5 ĐI MIX

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ điện, Bếp trưởng

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TMM TUYỂN DỤNG FITTER CHO TÀU BULK CARRIER

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thợ cả

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CÔNG TY THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ TUYỂN DỤNG CHO TÀU DWT 1V2&3V8

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Máy 3, Máy 4, Thợ cả, Thợ điện

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

register-ship-box-img
Gọi ngay: 077.225.0994
SMS: 077.225.0994 Chat Zalo