Tin tuyển dụng thuyền viên Đại phó hạng 2

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG TÀU 3K2

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 3

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

SUNRISE MANPOWER cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Sumaser – DHT tuyển dụng

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 3, Máy 4, Thủy thủ, Thợ máy, Máy trưởng hạng 3, Đại phó hạng 2, Phó 2

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Công ty ATLANTIC MARINE tuyển dụng

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thủy thủy trưởng

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

CÔNG TY HÂN HUY SƠ TUYỂN CHO CHỦ TÀU CHINA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 2, Máy 3, Phó 2

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

Job chủ tàu Việt & đánh thuê ( H1 + H2 ) cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE, Thủy thủ thực tập OSD

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

TUYỂN DỤNG CHO KHỐI CHỦ TÀU VIỆT

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Bếp trưởng, Thủy thủ thực tập OSD

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT CMC TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Phó 2, Thủy thủ

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

SEVEN SEAS TUYỂN DỤNG C/O CHO TÀU CHỦ CHINA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

LIMCO TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K3 - 5K3 TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

VGD TUYỂN DỤNG CHO TÀU CONT & TÀU HÀNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NST MARINES TUYỂN CÁC CHỨC DANH CHO ĐỘI TÀU TRUNG QUỐC

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Đại phó hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thủy thủ, Thợ máy

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

VTB XUYÊN Á TUYỂN DỤNG C/O CHO TÀU 3K2 TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

VTB LIMCO TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K3 - 5K3 TUYẾN ĐÔNG NAM Á

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG CHO NHIỀU SIZE TÀU

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy 3, Máy 4, Bếp trưởng, Thủy thủy trưởng

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2K5 TUYẾN TRUNG NHẬT HÀN

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo