NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG T5/2024

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Thợ cả

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Ngày nhận hồ sơ: 10/05/2024

Ngày đăng: 10/05/2024

NST MARINES TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Thợ cả

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Ngày nhận hồ sơ: 14/05/2024

Ngày đăng: 10/05/2024

HOÀNG DƯƠNG TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE, Vị trí khác

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Ngày nhận hồ sơ: 10/05/2024

Ngày đăng: 10/05/2024

SAO PHƯƠNG ĐÔNG TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Thợ máy thực tập OSE

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Ngày nhận hồ sơ: 10/05/2024

Ngày đăng: 10/05/2024

NST MARINES TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Bếp trưởng, Phục vụ viên

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 09/03/2024

Ngày đăng: 21/03/2024

HOÀNG PHÁT MARINES CẦN TUYỂN:

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Máy 2 hạng 1, Máy 3

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 18/03/2024

Ngày đăng: 21/03/2024

TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN CẦN TUYỂN CÁC CHỨC DANH CHO TÀU HOANH SON STAR

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 3, Máy 2 hạng 1

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 21/03/2024

Ngày đăng: 21/03/2024

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thợ điện, Đại phó hạng 1, Máy 2 hạng 1, Thợ máy, Máy 3, Vị trí khác

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2024

Ngày nhận hồ sơ: 21/03/2024

Ngày đăng: 21/03/2024

Công ty TNHH Vận Tải Hải Phương tuyển dụng

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy trưởng hạng 1, Máy 4, Thợ điện

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 21/03/2024

Ngày đăng: 21/03/2024

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Thợ cả, Thợ máy, Thủy thủ

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 24/02/2024

Ngày đăng: 24/02/2024

NTN TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 24/02/2024

Ngày đăng: 24/02/2024

TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN CẦN TUYỂN

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 4

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2024

Ngày nhận hồ sơ: 17/02/2024

Ngày đăng: 17/02/2024

CTY CỔ PHẦN HÀNG HẢI GREAT SEA CẦN TUYỂN

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Thợ cả, Thợ điện, Thủy thủy trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 17/02/2024

Ngày đăng: 17/02/2024

ĐP CẦN TUYỂN CHO TÀU CONTAINER 1.5V

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 1, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Thợ máy, Thợ cả, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 17/02/2024

Ngày đăng: 17/02/2024

AN BÌNH TUYỂN DỤNG CHO TÀU OIL/CHEMICAL 1.3V

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Thủy thủy trưởng, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ cả, Thợ máy thực tập OSE, Vị trí khác, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

Ngày nhận hồ sơ: 17/02/2024

Ngày đăng: 17/02/2024

HOT HOT HOT !!!

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4

Thỏa Thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 29/02/2024

Ngày nhận hồ sơ: 16/02/2024

Ngày đăng: 16/02/2024

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo