Tin tuyển dụng thuyền viên Máy 2 hạng 2

PCF SƠ TUYỂN CÁC JOB THÁNG 9 + THÁNG 10/2023

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 2 hạng 2, Phó 2, Máy 4, Phó 3

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 7K2 TUYẾN ĐNÁ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Máy trưởng hạng 2, Thợ máy, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ HÀNG HẢI ĐỊA TRUNG HẢI CẦN TUYỂN CHO TÀU 7K FULL BỘ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

2E TÀU TRƯỜNG AN 05

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 2 hạng 2

40 - 42

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN 2/E CHO TÀU HÀNG 7K3 TUYẾN ĐÔNG NAM Á

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 2 hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

LIMCO TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K3 - 5K3 TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TUYỂN DỤNG M2, M1 LÀM VIỆC TẠI NHA TRANG

ĐĐ: Tỉnh Khánh Hòa

Chức danh: Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

NST MARINES TUYỂN CÁC CHỨC DANH CHO ĐỘI TÀU TRUNG QUỐC

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Đại phó hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thủy thủ, Thợ máy

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

VTB LIMCO TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K3 - 5K3 TUYẾN ĐÔNG NAM Á

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

HOÀNG TUẤN TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO ĐỘI TÀU CÔNG TY

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 3K7 - CHỦ VIỆT - TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ MÁY TRƯỞNG, MÁY 2 LÀM VIỆC TẠI PHÚ QUỐC

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG 2/E CHO TAU 5K2 & 8K7 TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ TUYỂN DỤNG THÁNG 12

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

DMS TUYỂN DỤNG C/E CHO TÀU 3K2

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy 2 hạng 2

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 3K8 & 5K3 TUYẾN ĐNÁ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo