Tin tuyển dụng thuyền viên Thuyền trưởng hạng 2

CÔNG TY ĐỊA TRUNG HẢI TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐI MIX

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 1, Thợ điện, Phó 3, Máy 4, Phó 2, Thuyền trưởng hạng 2, Thủy thủ, Thủy thủy trưởng, Thợ máy, Máy 2 hạng 1

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG TUẤN CẦN TUYỂN THUYỀN VIÊN CHO ĐỘI TÀU 5000

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Máy trưởng hạng 2

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

LIMCO TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K3 - 5K3 TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG CHO TÀU 5K2 - 8K2 CHỦ VIỆT

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Phó 2, Phó 3, Đại phó hạng 1, Thủy thủ, Máy 4, Máy 3

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 5K2 TUYẾN ĐÔNG NAM Á

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Phó 3, Thợ máy, Bếp trưởng

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

VTB LIMCO TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K3 - 5K3 TUYẾN ĐÔNG NAM Á

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CAPT CHO TÀU HÀNG 3K2 CHỦ VIỆT TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG VÀ DẦU CHỦ VIỆT

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Phó 2, Phó 3

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ TUYỂN DỤNG THÁNG 12

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 1, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 3K8 & 5K3 TUYẾN ĐNÁ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

TÀU 5K TUYẾN ĐNA CẦN TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy 4, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

VTB HẢI PHƯƠNG TUYỂN DỤNG CHO TÀU 6K TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Phó 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI HẢI ĐĂNG TUYỂN DỤNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 4, Phó 3, Máy trưởng hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

Tuyển dụng cho job ngắn hạn 3 ngày

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Thủy thủ thực tập OSD, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Thợ máy thực tập OSE

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TỔNG HỢP CÁC JOB NHẬP TÀU TRONG THÁNG 08 VÀ 09/2022

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thủy thủ, Thợ máy, Phó 2, Phó 3, Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 4K2, CHỦ TÀU VIỆT, TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo