Tin tuyển dụng thuyền viên Máy trưởng hạng 2

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG TÀU 3K2

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 3

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 7K2 TUYẾN ĐNÁ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Thủy thủ, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Máy trưởng hạng 2, Thợ máy, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ HÀNG HẢI ĐỊA TRUNG HẢI CẦN TUYỂN CHO TÀU 7K FULL BỘ

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 1, Đại phó hạng 1, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ máy, Bếp trưởng

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CT CP TM & DV VTB Phía Bắc NST marines cần tuyển

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 4, Máy 2 hạng 1, Máy 3, Thợ cả, Thợ điện, Máy trưởng hạng 2

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN - HMRC CẦN TUYỂN CE TÀU DẦU

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy trưởng hạng 2

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

PCF sơ tuyển các chức danh cho đối tác của công ty

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 3, Máy 4, Thợ điện, Đại phó hạng 1

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

CÔNG TY HÂN HUY SƠ TUYỂN CHO CHỦ TÀU CHINA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 2, Máy 3, Phó 2

thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

TÀU H2 NHẬP TÀU THÁNG 06 CẦN TUYỂN CE

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy trưởng hạng 2

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG TUẤN CẦN TUYỂN THUYỀN VIÊN CHO ĐỘI TÀU 5000

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Máy trưởng hạng 2

thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

LIMCO TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K3 - 5K3 TUYẾN ĐNA

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

VGD TUYỂN DỤNG CHO TÀU CONT & TÀU HÀNG

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Phó 2, Phó 3, Máy 3, Máy trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

TUYỂN DỤNG M2, M1 LÀM VIỆC TẠI NHA TRANG

ĐĐ: Tỉnh Khánh Hòa

Chức danh: Máy trưởng hạng 1, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 1, Máy 2 hạng 2

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

NST MARINES TUYỂN CÁC CHỨC DANH CHO ĐỘI TÀU TRUNG QUỐC

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Phó 2, Phó 3, Thủy thủy trưởng, Đại phó hạng 1, Máy 3, Máy 4, Thủy thủ, Thợ máy

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

VTB LIMCO TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K3 - 5K3 TUYẾN ĐÔNG NAM Á

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Thuyền trưởng hạng 2, Đại phó hạng 2, Phó 2, Phó 3, Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3, Máy 4

Thỏa thuận

KN: Không yêu cầu

HOÀNG TUẤN TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO ĐỘI TÀU CÔNG TY

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Máy trưởng hạng 2, Máy 2 hạng 2, Máy 3

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2K5 TUYẾN TRUNG NHẬT HÀN

ĐĐ: Toàn quốc

Chức danh: Đại phó hạng 2, Máy trưởng hạng 2

Thỏa thuận

KN: Kinh nghiệm 1 năm

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0964.866.229
SMS: 0964.866.229 Chat Zalo